PRIVACY POLICY


 

Wij respecteren jouw privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. BEDRIJFSGEGEVENS


Naam bedrijf: Bitstore
Website: https://www.bitstore.be
BTW-nummer: BE0866.960.957

2. E-MAILADRES


Wij gebruiken jouw e-mailadres alleen om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling.

3. POSTADRES


Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van het bestelde product en voor informatie die je hebt aangevraagd.

4. TELEFOONNUMMER


Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. OVERIGE PERSOONSGEGEVENS


Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
– de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
– de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
– de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij jouw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS


De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. VEILIGHEID OVERDRAGEN EN ONTVANGEN VAN GEGEVENS


Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

8. VEILIGHEID OPSLAG VAN GEGEVENS


Veiligheidscriteria
– Op de pagina waar jouw persoonsgegevens verstrekt worden, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
– Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
– Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
– Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
– Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
– Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS


Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. CONTACT


Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: info@bitstore.be

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.